סודות הקבלה, מילון ראשי תיבות וקיצורים - Kabbalah
 
צור קשר שמות בקבלה
ראשי תבות צדיקים ספרי קבלה מאמרים אודות דף הבית
 

 

IQ Excell

סודות הקבלה

 

 
 
 

 

 

 

לחץ להגדלה - ראשי תיבות

כ16.000 ראשי תיבות

 

לחץ להגדלה - שערי גן עדן, רבי יעקב קאפיל

שערי גן עדן רבי יעקב קאפיל

 

מאירת עינים רבי יצחק דמן עכו

 


א

אא - אברהם אבינו
אא - אי אפשר
אא - אריך אנפין
אאס -אור אין סוף
אאעה - אברהם אבינו עליו השלום
אב - איכא בינייהו (יש ביניהם) ארמית
אבא - אחור באחור
אביע - אצילות בריאה יצירה עשיה
אבפ - אחור בפנים
אגלא - אתה גיבור לעולם אדני (שם קודש)
אד - איכא דאמרי (יש אומרים) ארמית
אדהר - אדם הראשון
אדק - אדם קדמון
אדר - אידרא רבא
אדרז - אדרא זוטא
אה - אמר המגיה
אוא - אבא ואמא
אוח - אור חוזר
אוי - אור ישר
אומ - אור מקיף
אופ - אור פנימי
אוצח - אוצרות חיים
אז - אחרי זה
אחז - אחר זה
אחך - אחר כך
אחכ - אחר כך
אחפ - אזן חוטם פה
אי - אינו יהודי
איה - אם ירצה השם
אכ - אם כן
אכיר - אמן כן יהי רצון
אל - אמר לו
אל - אמר ליה (אמר לו) ארמית
אלכ - אם לא כן
אמ - אספקלריא  מאירה
אמה - אמר המגיה
אמרזל - אמרו רבותינו זכרונם לברכה
אמש - אויר מים אש
אנסו - אמן נצח סלע ועד
אס - אין סוף
אסבה - אין סוף ברוך הוא
אע - את עצמו
אעג - אף על גב
אעד - אף על דא (אף על זה) ארמית
אעפ - אף על פי
אעפי -אף על פי
אק - אדם קדמון
אר - אמר רבי
ארגמן - אוריאל רפאל גבריאל מיכאל נוראל
ארי - אשכנזי רבי יצחק
ארמע - אש רוח מים עפר
ארש - אמר רבי שמעון (רשב"י)
את - אם תגיד

 

 

ראשי תיבות לפי א"ב

כ י ט ח ז ו ה ד ג ב  א
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל

ברשותנו אלפי ראשי תיבות וקיצורי מילים שצריכים להיכנס לאתר 

עזור לנו להחזיק את האתר

 

 

דף הבית

 

 
עץ חיים
פרצוף הימים
דרוש הדעת
הרב יהונתן חן
האילן הקדוש
שער הגלגולים
שער הפסוקים
זוהר
ספר היצירה
תיקון נפש
כוונות
סגולות
קדיש
אוצרות חיים
זוגיות
טעמי המצוות
פרשת השבוע
הלימוד יומי
חגי ישראל